Cây giống Chợ Lách

Dịch Vụ

Cây giống chất lượng cao

Chất lượng cây giống là yêu tố quan trọng của việc trồng cây.

Chứng nhận ông Nguyễn Văn Bình là Bàn Tay Vàng Nông Nghiệp Việt Nam
Nông dân giỏi nhất

Nguyễn Văn Bình là một trong những nông dân giỏi với hơn 30 năm kinh nghiệm. Ông là bàn tay vàng của Nông nghiệp Việt Nam.

Hỗ trợ xuất nhập khẩu

Công ty Nguyễn Văn Bình mang đến những quy trình và hỗ trợ cho việc xuất nhập khẩu giống cây sang các nước như Indonesia, Singapore, Hàn Quốc hay các thị trường phương Tây.

Mít ruột đỏ Bến Tre
Tư vấn quy trình sản xuất

Chúng tôi cung cấp các tư vấn về quy trình sản xuất, các loại phân bón và canh tác để trồng cây ra năng suất cao.

Nông nghiệp tiên tiến

Cửa hàng cây giống Chợ Lách

Một nền tảng mua sắm trực tuyến một cửa toàn diện cho các sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp được xây dựng đặc biệt cho nông dân ở các vùng nông thôn tại Việt Nam.

Nền tảng nông nghiệp với sự phát triển hơn 30 năm của BÀN TAY VÀNG – Nguyễn Văn Bình

Cây giống chất lượng cao

Hỗ trợ giao hàng
nhanh

Tư vấn quy trình trồng cây

Tư vấn xuất khẩu
cây giống

FAQ