Cây giống Chợ Lách

Cửa Hàng Cây Giống
Cây dâu

Cây Dâu

5/5
200.000 VNĐ
Giống cây dâu bao gồm dâu Hạ Châu và dâu xanh giáo bảo (gia bảo). Hai loại cây này đều trồng 2 năm rưới cho trái với năng suất cao và ít bỏ vụ. Thị trường tiêu thụ nội địa Việt Nam khá ổn định.
QR Code https://caygiongcholach.com/2022/cay-giong/cay-dau/

Địa chỉ: Ấp Bình An B, Thị trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 0918 036 767

Bằng chứng nhận

Sản phẩm tương tự

Mô tả sản phẩm

Có 2 giống dâu được thị trường ưa thích:

1. Dâu xanh giáo bảo (gia bảo)

Sau khi trồng 2 năm rưỡi cho trái. Năng suất cao, ít bỏ vụ (chuỗi trái dài, da trái màu xanh). Chất lượng trái ngon (ngọt khá – chua nhẹ). Hiệu quả kinh tế trung bình. Thị trường tiêu thụ trái nội địa, ổn định.

2. Dâu hạ châu

Sau khi trồng 2 năm rưỡi cho trái . Năng suất cao, ít bỏ vụ( chuỗi trái dài, da trái màu vàng). Chất lượng trái ngon (ngọt khá – chua nhẹ). Hiệu quả kinh tế trung bình. Thị trường tiêu thụ trái nội địa, ổn định vì trái thu hoạch vào tháng 07 âl (Vụ trái cây đã kết thúc).